De Jeltema-Bijma Stichting stelt zich ten doel:

a. De instandhouding van de woning “Zelfs vindt de Mus…”, Zoutstraat 16, met bijbehorende tuin en verdere aanhorigheden. De woning is aangemerkt als Rijksmonument (nummer 18738) en de tuin als gemeentelijk monument (108759). In de tuin staat het gebouw van de gemeentelijke Bank van Lening (1904-1947), thans in gebruik als ateliers voor beeldend kunstenaars.

b. Het organiseren van culturele dan wel cultuurhistorische activiteiten voor belangstellenden: huisconcerten en rondleidingen door huis en tuin. Eveneens het ruimte bieden voor vergaderingen en andere bijeenkomsten in het koetshuis.

c.  Het verlenen van toegang voor bezichtiging tot de daarvoor in aanmerking komende delen van het monument aan belangstellenden, onder door het bestuur te stellen voorwaarden.

d. Het vergaren en verspreiden van kennis van de historie van het monumentale huis en zijn omgeving. De uitgave van ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’ , de geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier, in juni 2019 vormt hiervan een concretisering.

*     *     *
Beleid voor 2021.

Het bestuur stelt zich ten doel: huisconcerten en andere cultuurhistorische bijeenkomsten te organiseren in het koetshuis bij het huis;

belangstellenden in de gelegenheid te stellen huis en tuinen te bezoeken;

Een belangrijk gebeuren was de verschijning van het boek “Een Deftig Huys met een fraay Hoff”, de geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.
Het boek is verschenen in gebonden uitgave met stofomslag en telt 528  pagina’s  met ruim 400 illustraties.
Verkrijgbaar via de boekhandel, via Bol.com of via de uitgever: InBoekvorm te Assen. E-mail: info@inboekvorm.nl
Zie verder bij Agenda, Cultuur en Contact.