Jeltema-Bijma Stichting
Geschiedenis bewoning

Eigenaren van de hof in de Spinhuisstraat

1667    Reijnder Sevensteern, koopman, en Maria van Corbagh

1675    Gerhardt de Jonghe, kassier bank van leening, en Jancke Colde

1682    Hindrick de Jonghe, solliciteur, en Anna Maria Holkes

1683    Joannes Robers, particulier ontvanger der provinciale middelen, en Alegonda Busch

1683    Albertus Geertsema, particulier ontvanger der provinciale middelen, en Anna Stullingh

1700    Derck Bymholt, kistenmaker, en Maria Lubberts

1730    Cornelis Star, der beide rechten doctor, en Margaretha Bymholt

Eigenaren van het huis aan de Spinhuisstraat, nu Zoutstraat 16.

1733-1734   Schelto Fontein, Horatius B. Hanenborgh, Tjeert S. Reneman, Claas Visscher en Derck

Vlasbloem, allen voor ⅕ deel .

1733- 1742   Schelto Fontein (½) en Derk Vlasbloem (½).  

1742-1745    Derck Vlasbloem (½) en Gerrit Kuijthaan (½).

1745-1755    Derck Vlasbloem en Magteltje G. Reinalda.

1755-1760    Jan Arnoldi (½), Reijnder M. Cloppenborgh (¼ ) Luurtsche Altena en Maria de Vries –

Vlasbloem (¼ ).

1760 – 1771   Jan Arnoldi.

1771-1772     Erven Jan Arnoldi.

1772 – 1787  Rudolph Arnoldi.

1787 – 1791  Carel Coenraad Emmerij (⅓) Johan Herman Geertsema & Roelina Johanna Emmerij (⅓)

en Eppo Arnoldi (⅓).

1791 –1824  Carel Coenraad Emmerij (½) en Johan Herman Geertsema & Roelina Johanna Emmerij (½).

1824–1847   Derk Hesselink en Gerrit Hesselink.

1847–1852   Frederic Hilliar (½) en Major Usborne (½).

1852–1866   Major Usborne.

1866–1880   Harm Kamerlingh Onnes & Anna Gerdina Coers.

1880–1888   IJsbrand Dirk Muller Massis, & Anna Carolina Sophia Vreede.

1888 – 1903 Herlof Willem Hendriks & Jansje Annetta Westra.

1903- 1978    Gemeente Groningen.

1978 –heden Johannes Jeltema & Rienk Bijma.

Bewoners van het huis aan de Spinhuisstraat, nu Zoutstraat 16.

1733-1734   Schelto Fontein, raffinadeur, & Sjoukjen Wijngaarden.

1733-1742 Schelto Fontein, raffinadeur, & Sjoukjen Wijngaarden, Marijke Fontein en Arnoldus Vlasbloem.

1742-1745   Gerrit Kuijthaan, raffinadeur, & Margretha Beudeker, Anna, Margrietje, Elsje, Meindert Kuijthaan, Elsje Beudeker, Arnoldus Vlasbloem.

1745-1755   Arnoldus Vlasbloem, raffinadeur, & (vanaf ’47) Luurtsche Altena, Magteltje Vlasbloem.

1755-1760   Luurtsche Altena en Machteltje Vlasbloem (tot 1756) Margretha Josina – Clant douairière Van Westerbeek, Reinder M. Cloppenborgh, boekhouder, & Eltica C. Verhagen en hun kinderen Adrianus en Reijnder Matthijs Cloppenborgh.

1760 –1771 Rudolph Arnoldi, geconstitueerd richter, en oud-raadsheer Jan Arnoldi.

1772 –1787 Rudolph Arnoldi, geconstitueerd richter.

1787 – 1791 Johan Herman Geertsema, raffinadeur, & Roelina Johanna Emmerij en hun oudste kinderen, Cornelis Johannes (’84), Carel Coenraad (’85), Aleida Johanna Roelina (’87) en Jan Herman (’89).

1791 –1824 Johan Herman Geertsema, raffinadeur en rechter, & Roelina Johanna Emmerij en hun negen kinderen, na bovengenoemde ook nog Eldina Alegonda Asselina (’93), Willem Carel Coenraad Emmerij (’95), Engelbertus Johannes (’97) en Arend Simon Jan (’98).

1824 – 1847 Derk Hesselink, raffinadeur en schilder en Gerrit Hesselink, raffinadeur.

1847 – 1852 Frederic Hilliar en Jan Derks Meijer de Jonge, graanhandelaren.

1852 – 1866 Frederic Hilliar (tot 1854), Jan Derks Meijer de Jonge en Hugh Austin, graanhandelaren.

1866 – 1880 Harm Kamerlingh Onnes, steenfabrikant, & Anna Gerdina Coers en hun kinderen: Heike Kamerlingh (‘53), Albert Kamerlingh (‘55), Menso Kamerlingh (‘60), Onno (’61), Jennij (1863) en Adolf Johan (‘64).

1880 – 1888 IJsbrand Dirk Muller Massis, hervormd predikant en dichter, & Anna Carolina Sophia Vreede, Theodoor Muller Massis en Maria Elize Louize Vreede.

1888 – 1891 huurder: Sijbrand Feico van der Ploeg, doopsgezind predikant & Emma van der Goot en hun kinderen Hidde Wibius (‘81), Pieter (‘85), Marianna (‘87) en Emma (‘90).

1891 –1896 huurder: Gerrit Blijham, pedel, publicist en houder kostinrichting, & Antje Rieve en hun kinderen: Hendrik Willem (‘75), Agatha (‘78), Willem (‘84), Elizabeth (‘85), Marius (‘87) en Marinus Cornelis (‘92). Kostleerlingen o.a. Hendrik Johannes Post (‘75), Egbert Betjes (‘74) en Jan Bussemaker (‘77).

1896- 1903   Herlof Willem Hendriks, confiseur en kunstschilder & Jansje Annetta Westra en hun dochters: Maria Annetta (‘75), Harmina Sika (‘78) en Pieternella Harmanna (’84).

1903- 1922  Hindrik Bus, directeur Bank van Leening, & Jansje de Jong(e) en hun kinderen Harm Eltje (‘81), Johannes (‘83), Jan (‘84) en Lubbegiena (‘86) en (schoon) moeder Lubbiggijne de Jong-de Haan (‘17).

1922 – 1930 Berend Richie jr.(‘79) waarnemend directeur Bank van Leening, zijn halfzuster Koosje Richie (‘70) en zijn vader Berend Richie sr.(‘41).

1930 – 1947 Jacob Themmen, directeur Bank van Leening, & Alberdina de Vries (vanaf ’39). Daarvoor (vanaf ’35) inwoning: Leonardus Ulot (‘04) & Antje Nuis (‘03) en hun zoontje Jacobus Ulot (‘32). Vanaf ’39 inwoning: Alida J. Postma en Geert H. Postma, kinderen uit eerste huwelijk Alberdina de Vries.

1947 – 1951 Jacob Themmen, oud-directeur Bank van Leening, & Alberdina de Vries.
In onderhuur: Gerrit Amsinga, Fredrika G. ter Horst en Martina Smid.
Huurders achterhuis: Nederlandsche Edel Metaal Industrie, nadien Clichébedrijf De Poel.

1951 –1958 Wed. Alberdina Themmen – De Vries.
In onderhuur: Anneke T .E. Bosma, Gabrielle Bolt, Elbrig Valk en Jeltje A. Posthumus.
Huurder achterhuis: Clichébedrijf De Poel & Bali.

1958 – 1967 Huurder: Clichébedrijf De Poel & Bali.
In onderhuur: Johannes Jeltema (vanaf 1965), Marten Stoffels en Trudy ter Steege.(vanaf 1966)

1967-1978 Huurder: Johannes Jeltema.
In onderhuur: Trudy ter Steege, Marten Stoffels, Sytze L.S. de Vries, Riky Christoffers, Jaap Goorhuis, Rienk Bijma, Ite Wierenga en Willemien Wierenga – Bremmer.

1978–heden: Johannes Jeltema & Rienk Bijma, Sydney Shakele (2003-2009)